Hundeskolen Veiviserens personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Hundeskolen Veiviseren samler inn og bruker personopplysninger, og hvilke valg og rettigheter du har.

Hvilke rettigheter har du?

Enkelt sagt: det er du som bestemmer! Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Hundeskolen Veiviseren på post@veiviseren.org. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om innsyn i hva som er registrert om deg. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.

Rett til retting av personopplysninger

Dersom du mener at opplysningene våre er uriktige eller mangelfulle har du rett til å få dette rettet eller supplert med ytterlige opplysninger. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.

Rett til å bli glemt

I enkelte tilfeller kan du kreve at vi sletter personopplysninger vi har om deg. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.

Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger

Du kan i gitte tilfeller be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Opplysningene kan da lagres, men ikke brukes uten ditt samtykke. Du kan lese mer om denne rettigheten, og unntak fra regelen på Datatilsynets nettsted.

Retten til å protestere på behandling av personopplysninger

Med noen unntak har du rett til å protestere på behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjelder hvis opplysningene behandles uten ditt samtykke. Du kan lese mer om denne rettigheten og unntakene på Datatilsynets nettsted.

Rett til å overføre opplysninger – Dataportabilitet

Retten til dataportabilitet er en ny rettighet som skal styrke din kontroll over egne personopplysninger. Du kan lese mer om denne rettigheten på Datatilsynets nettsted.

Hva registreres når du kontakter oss?

Hvis du ringer oss

Hvis du ringer til Hundeskolen Veiviseren vil ditt nummer vises på telefonen og lagres i logg sammen med tidspunkt for samtale i vårt telefonsystem.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater Hundeskolen Veiviseren å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse. Den berettigede interessen er å administrere og drifte telefonisystemet.

Hvis du sender en e-post

E-postserver til Hundeskolen Veiviserener plassert i egne lokaler og driftes av vår egen IT-avdeling. All e-post som sendes Hundeskolen Veiviseren blir skannet for virus og skadevare. Vår e-postserver støtter TLS (kryptering av kommunikasjon mellom e-postservere), men det er ikke gitt at din e-postleverandør har slik støtte, så vi fraråder sending av sensitiv informasjon per e-post.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikkerhet og drift av Hundeskolen Veiviserens IT-miljø.

Opplysninger om ansatte og jobbsøkere

Ansatte

Hundeskolen Veiviseren behandler opplysninger om ansatte for å kunne utbetale lønn, og andre opplysninger som er relevante for den enkelte arbeidsforhold. Slike opplysninger er skatteprosent, lønnsnivå, skattekommune, tidsregistrering, fagforening, i tillegg til grunndata som identifiserer den enkelte ansatte.

Den ansatte registreres og i IT-systemene for tilgangsstyring inn til de ulike IT-systemene. Tilgangene her er definert utfra seksjon og arbeidsoppgaver.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6. nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den ansatte er part i.

Jobbsøkere

Søker du jobb hos Hundeskolen Veiviseren trenger vi ha behandle opplysninger om deg for å vurdere søknaden. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) da behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale jobbsøker er part i.

Hva registreres når du bruker nettsidene våre?

"Bli fôrvert"-skjema

På artikkelsiden for fôrverter finner man et skjema. Dette skjemaet fylles ut av bruker og sendes via e-post. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern.