Tilgjengelighetserklæring

Vårt mål er at alle våre digitale tjenester skal være tilgjengelige

Slik jobber vi for å tilgjengeliggjøre våre nettsider

  • Opprettholde og videreutvikle en tilgjengelig nettside.
  • Se til at våre nettsider oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
  • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
  • Følge forskrift om universell utforming av IKT.

Gi oss ris eller ros

Har du innspill til forbedringer, eller det er noe som ikke fungerer som det skal? Kontakt oss