Hva er en fôrvert?

En valp som skal blir førerhund trenger en trygg og god oppvekst før den er gammel nok til å begynne med trengingen. Her trenger vi deg til å hjelpe oss med dette arbeidet.

Forutsetningen for at en hund skal kunne bli gode "øyne" for en blind eller en god hjelper for en funksjonshemmet, er at den får vokse opp i et harmonisk hjem og får anledning til å omgås mange forskjellige mennesker. Den må få være med der familien ferdes, og det er viktig at hunden etter hvert blir vant til så vel by- som landmiljø. Den må være vant med å være alene hjemme og kunne oppføre seg pent i huset, være lydig og lære selvkontroll og grenser.

Som fôrvert trenger du ikke å ha forutgående hundekunnskap, da vår fôrvertskonsulent tilbyr full oppfølging gjennom hele fôrvertsperioden. Du får anledning til å delta på fôrvertsamlinger sammen med andre fôrverter hvor en trener vil være til stede og trene sammen med dere. Samlingene finner sted ca. hver 4 til 6 uke. Her får dere opplæring i treningsmetoder samt tips og hjelp.

Vi gjennomfører også seminar og hjemmebesøk hos alle våre fôrverter. Vi er også tilgjengelige for privat timer hvis man vil ha hjelp utover samlingen. Og selvfølgelig er vi tilgjengelig både på telefon og på epost. Det er mye bedre at dere spør en gang for mye, enn en gang for lite. Problemene er mye enklere å fikse før det har gått for lang tid.

Vi benytter flere hunderaser i førerhundarbeidet. Labradoren er den mest egnede rasen til førerhundbruk, men det hender at vi av og til også benytter Golden Retriever, Schæfer, stor puddel og blandinger.

Før valpen leveres vil vi ha et informasjonsmøte, hvor dere vil få en oversikt av hva prosessen inneholder og hvordan det skal foregår. Vi legger på møtet frem våre forventninger og krav til fôrverter og dere kan stille spørsmål før dere forplikter dere til å bli fôrvert. Samtidig får vi anledning til å bli kjent med dere.

Når dere har blitt godkjent som fôrvert og skal endelig få valpen, vil vi på levering av valpen gi dere noen timers innføring i riktig måte å håndtere en blivende førerhund på.. Valpen reiser ikke helt tomhendt fra oss. Som en liten medgift vil det følge med halsbånd, kobbel og fôr. Dere vil også få en grundig veiledning i stell, fôring og oppdragelse. Og vil dere få tidsplan for seminar og fôrvert samlinger for flere måneder i forkanten.

Når hunden er fra ca. 12 til 20 måneder gammel, blir den bli kalt inn til testing. Vi kjører som oftest to tester, først en kort mental test hvor vi kartlegger viktige egenskaper og ser om valpen er klar til å komme inn til en større og litt mer krevende test. Den andre testen gjennomføres med en trener, dette tar 4 til 6 uker. Her bygger trener og hund en ny relasjon og vi ser hvordan hunden takler oppgaver som en førerhund eller servicehund skal kunne gjøre på daglig basis. Dersom hunden ikke består den lengere testen, vil fôrverten få tilbud om å overta hunden.

Førerhundskolen dekker utgifter til veterinær og medisiner. Dersom det må gjøres veterinærmessige inngrep, vil disse bli utført kun hos en av veterinærene vi samarbeider med.

Vi ber om at søkerne underretter oss ved flytting eller andre forandringer som gjør at man ikke kan ta imot en valp. Dette vil lette arbeidet for oss, slik at vi til enhver tid kan holde våre ventelister ajour. Vi ønsker å ha fôrverter som bor innen rimelig avstand til oss (maks 1.5 timer kjøre avstand til skolen), slik at det blir lettere med god oppfølging, tilgang til skolens veterinær og lettere å gi hjelp ved behov!

Hvis du ønsker å bli fôrvert kan du fylle ut skjemaet nedenfor!

Søknadsskjema fôrvert