Servicehund

Meningen og funksjonen til en servicehund er å hjelpe noen med et handikap til å få større mulighet for uavhengighet, gi mulighet til å mestre flere funksjoner i dagliglivet samtidig som det gir en større tilpasning til samfunnet generelt. En servicehund gir også en sosial funksjon i det at den er en trygghet og sikkerhet for bruker. Hunden driver bruker til mer sosial aktivitet.

Hvem kan være aktuelle som brukere?

Brukeren må ha tanker om hva hunden kan bidra med

Må kunne bruke og ta vare på hunden på en god måte

Må være positiv til og ha et realistisk bilde av hundehold

Livssituasjonen må ligge til rette (bolig, arbeid/skole, familie)

Søkerens egnethet vurderes før tildeling

Bruker må ha en fysisk funksjonsnedsettelse eller anfall

Bruker må ha fylt 18år. Søker må være minst 16 år.

Bruker må ha muligheten til ta hovedansvar for hund, opprettholde trening, fôring, lufting, stell, osv.

NB! - Hundeskolen Veiviseren trener ikke eller godkjenner ikke private hunder til å bli servicehunder.

Kun hunder som kommer gjennom vår skole og treningsprogram kan få offentlig godkjenning og få tilgang til offentlige steder og transport i Norge.

Dersom du ønsker å søke om å få servicehund må følgende skjemaer fylles ut:

Helseattest for ny søker av servicehund

Søknadskjema for å søke om servicehund

Send ferdig utfylte sjemaer til oss, ta kontakt ved eventuelle spørsmål.

I menyen til venstre kan du se en liten video / presentasjon om servicehund


Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)