Test og trening

Når hunden har blitt mellom 12 og 20 måneder gammel blir hunden tatt inn og testet for å sjekke om den har de rette egenskaper for en førerhund eller servicehund.
Litt info til forverter rundt dette om tidsaspektet for testing:
Grunnen til at vi har så vidt spekter for når hunden skal inn er fordi det er mange faktorer som spiller inn som gjør at det ikke er lett for oss å planlegge veldig lang tid i forveien. Det er derfor fint hvis forvertene kan være fleksible og tålmodige med oss når det gjelder dette.
Når vi avler så må vi alltid regne med å avle så mye at vi kan oppfylle alle kontrakter vi har. Men selv om vi har kontrakt på et visst antall førerhunder til Norge så er det ikke dermed sagt at vi får så mange søkere og det kan også gå litt i "rykk og napp". En annen ting som også spiller inn er hvor mange hunder som går gjennom test fra de ulike kullene. Er det veldig mange hunder som går gjennom testingen vil det naturlig nok også ta litt tid med hundene som kommer etter.
Så er det nok en ting som spiller inn. Tisper har løpetid kun 2 ganger i året så vi kan ikke planlegge nøyaktig når valpene skal komme

Cellulär nekros induceras inte av stimuli inneboende till cellerna som i programmerad celldöd (PCD), men av en abrupt störning miljö- och avsteg från de normala fysiologiska betingelser (Farber et al, 1981).Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen 'D' (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) - ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som fick 0. viagra without prescription.

Konsekvenserna av denna trombocythämmande verkan har undersökts. viagra 100mg i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;..

Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat. beställ viagra 25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate..

Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0. köpa viagra 43 mg / kg) av Sildenafil citrate..

48 • Kirurgisk terapi Kärlkirurgi Microvascular arteriell bypass och venös ligering kirurgi kan uppnå målet att öka arteriell inflöde och minskande venöst utflöde. cheap viagra Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna.Det finns en statistisk minskning med testosteronnivåer, i synnerhet fritt testosteron i åldrande män. buy cialis brand.

. Blir det mye valper på en gang vil det være umulig å ta inn alle samtidig.

Når hunden er inne til test hos oss test blant annet hundens konsentrasjonsevne, reaksjonsmønster, snusing, generell adferd, oppførsel i bymiljø, hjemmemiljø, hvordan den er med andre hunder, dyr og mennesker+++

I tillegg til dette testes også helsen til hunden. Albuer og hofter må røntges og øynene må øyelyses. Hunden får og en generell helsesjekk av veterinæren.

Av eget oppdrett er det ca. 60% av valpene som ender opp som spesialtrente førerhunder eller servicehunder.

Det stilles strenge krav til hunder som skal læres opp til ferdige førerhunder. I tillegg til gode hofter og albuer og en god fysisk helse skal de ha en grunnleggende vennlig adferd overfor alle slags mennesker og dyr, de skal være nervesterke og trygge i alle miljøer.


Trening av førerhunden

Etter fullendt test settes de godkjente hundene i trening. Treningen varer i ca. 6 - 12 måneder. Hunden vil i denne perioden i tillegg til generell lydighet lære å lede en blind person trygt forbi hindringer og frem til bestemmelsesstedet i storbymiljø, på landevei og på skogssti med mange naturlige hindringer. Hovedtyngden av hundens treningsperiode vil foregå i bymiljø og i kunstig oppsatte hinderbaner. Se forøvrig dagens gang for en førerhund i bilder til venstre i menyen.

Den blivende førerhunden skal hovedsakelig lære å markere hindringer i brukerens vei.
På en enkel måte kan vi vel si at vi prøver å lære hunden at den er 1 meter bred og 2 meter høy.

En førerhund ser ikke forskjell på rødt og grønt lys - den markerer fortauskanten, så er det brukerens oppgave å lytte til trafikken, for så å gi hunden kommando til å krysse veien evt søke stolpe så brukeren kan trykke på knappen for å få grønt lys.

Hundens vanskeligste oppgave er å lære å nekte å utføre en kommando, den skal nekte å utføre en kommando som setter seg selv og førerhundbrukeren i fare. F.eks. krysse veien mens biler passerer, fortsette rett frem i en åpen heissjakt o.l.

Treningsperioden avsluttes med en praktisk eksamen med representanter for NAV's faglig utvalg for førerhundspørsmål som sensorer. Eksamensoppgaven består av en lydighetsdel og en praktisk del hvor førerhunden skal føre sin trener (som går med tildekede øyne) trygt gjennom Oslos gater.

Her trener Sasha og Demi i den oppsatte "hinderbanen" vi har på hundeskolen.

Sist oppdatert onsdag 10. mars 2010 12:15  

Norsk bokmål (Norway)English (United Kingdom)